Witaj w ingaz

Outsourcing wysoko wykwalifikowanej kadry
Kontat

jak działamy

Poznaj nasze zasady

zawsze
na czas

idealne
dopasowanie

Baza
pracowników

o outsourcingu pracowników

dowiedz się więcej

Co to jest outsourcing ?

Pojęcie outsourcingu pracowniczego uwzględnia w pewnym sensie art. 231 Kodeksu pracy, który wskazuje, że w przypadku przejęcia zakładu pracy lub jego części przez inny podmiot, staje się on z mocy obowiązującego prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy i przejmuje niejako pracowników. Nowy pracodawca za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy powstałe przed przejściem części zakładu pracy, odpowiada solidarnie z dotychczasowym pracodawcą. W ramach outsourcingu zawierane jest porozumienie, zgodnie z którym pierwotny pracodawca pracowników przekazuje ich na rzecz nowego pracodawcy, a ten przyjmuje podwładnych. Ważne jest to, że dla dotychczasowych pracowników właściwie nic się nie zmienia w zakresie dotychczas wykonywanej pracy - miejsce pracy, warunki zatrudnienia czy hierarchia organizacyjna w zakładzie pracy pozostają najczęściej te same.

Dlaczego warto ?

Korzyści wynajmu pracowników: pracodawca nie ponosi kosztów zwolnienia pracownika, odpraw i opłat związanych z okresem wypowiedzenia pracy, dzięki możliwości wynajmu pracowników jest w stanie ograniczyć znacznie koszty pracy swojej firmy i usprawnić jej funkcjonowanie, outsourcing personelu może zapobiec potrzebie późniejszej redukcji etatów w sytuacji gdyby spadła produkcja i sprzedaż, wynajem jest korzystny dla pracy firmy również w momencie, gdy część pracowników musi udać się na długi urlop, pracodawca zostaje zwolniony z obowiązku administrowania wynajętą kadrą przez naszą firmę, która kontroluje nieobecności, wypłaca pensję i ubezpiecza pracowników, zmniejszeniu ulegają koszty pracy i tym samym koszty produkcji więc wzrasta zysk, wynajem daje możliwość sprawdzenia pracownika, a w przyszłości nawet zatrudnienia go na pełny etat, w razie nieobecności pracownika, firma szybko gwarantuje zastępstwo, profesjonalne wykonanie pracy za niższą cenę.

Jak działamy ?

INGAZ zajmuje się poszukiwaniem podwykonawców realizujących zlecenia na terenie Danii. Są to zarówno krótko jak i długo-terminowe kontrakty. Tym samym pracownik jest związany umową nie ze zleceniodawcą, ale z INGAZ i my administrujemy kadrą, co w znaczący sposób ułatwia pracę współpracującego z nami i korzystającego z naszych usług przedsiębiorstwa. INGAZ stawia na jasne zasady współpracy. Jesteśmy elastyczni i bez trudu dopasujemy się do indywidualnych potrzeb i preferencji danej firmy.

Usługi

poznaj nasze usługi

Outsourcing pracowników do danii

Od wielu lat polskie przedsiębiorstwa, w tym w szczególności firmy budowlane, agencje pracy tymczasowej, firmy działające w sektorze agro, usługodawcy z takich sektorów jak energetyka, spawalnictwo delegują do Danii rocznie ponad 5 tysięcy pracowników. Obserwując ten trend firma INGAZ rozpoczęła działalność outsourcingu wysoko wykwalifikowanych pracowników.